Tietoa hankkeesta

Työstämme kuvataiteen opetussuunnitelmaan pohjautuvaa opetusmateriaalia kuvataiteen, ohjelmallisen ajattelun ja koodauksen yhdistämiseen.

Taidetta koodissa -materiaali tavoitteena on tarjota peruskoulun opettajille helposti lähestyttäviä ja sovellettavissa olevia ratkaisuja ohjelmallisen ajattelun ja koodauksen opetukseen kuvataiteen keinoin.

Hankkeen takana on joukko opettajia, opiskelijoita ja yritysalan vaikuttajia, jotka haluavat rikkoa ohjelmointia koskevia stereotypioita ja innostaa kaikkia ohjelmoinnin pariin.

Hanke on yleishyödyllinen ja sen toteutuksesta vastaavat Nitomani School Oy sekä Opentunti Ry. Verkkosivuston ja sovellusten kehityksestä vastaa 3D Group Oy ja Innoschool Oy. Hankkeen rahoittajana toimii Ilkka Paananen.