Pisan kalteva koodi

Tässä tehtävässä tarkastellaan arkkitehtuurin historiaa tutkimalla tunnettujen rakennusten julkisivuja, kirjoittamalla koodi rakennuksen piirtämiseen ja piirtämällä rakennuksia kaverin kirjoittaman koodin perusteella. Tehtävää voi soveltaa kuvataiteen tuntien lisäksi historian ja matematiikan tunneilla.

Tavoitteet

Koodaukseen liittyvät tavoitteet ovat harjoitella ohjelmallista ajattelua, eli havaita säännönmukaisuuksia sekä tunnistaa koodauksen termit algoritmi ja funktio.

Kuvataiteeseen liittyvät tavoitteet ovat harjoitella ympäristönlukutaitoa (T1, T3) ja soveltaa ympäristöstä luettua tietoa (T9, T11), tutustua arkkitehtuurin historiaan (T8) ja tunnistaa eri tyylisuuntia arkkitehtuurissa (T10) sekä pohtia omaa suhdetta rakennettuun ympäristöön (T2).

Kesto

noin 2 x 45min

Materiaalit ja ennakkovalmistelut

  • Tulosta kuvat rakennuksista
  • Ruutupaperia piirroksiin ja ohjeiden kirjoittamiseen
  • Lyijykynä, kumi, viivotin
Tulosta kuvat rakennuksista

Alustus tehtävään ja tuntiin

Koodia on ympärillämme myös muissa rakenteissa kuin tietokoneissa. Esimerkiksi rakennuksissa on säännönmukaisesti toistuvia tai varioituja rakenteita. Vuosituhansia sitten on oivallettu silmää miellyttävät mittasuhteet, löydetty kantavin rakenne eri materiaaleille ja laadittu kulttuuriset tuntomerkit eri tarkoituksiin suunnitelluille rakennuksille. Kertaustyylien myötä rakennushistorian perintö toisintuu ja näkyy kaupungeissamme tänäkin päivänä.

Kysymyksiä tunnin alkuun

1. Keksikää yhdessä oppilaiden kanssa ohjeet, eli algoritmi alla olevan talon piirtämiseen. Huomioikaa ruutupaperin hyödyntäminen.

Katso esimerkkivastaukset tästä


2. Pohtikaa yhdessä miten ohjeiden mukaan piirretty talo liittyy koodaukseen.

Algoritmi on järjestyksessä oleva sarja tiettyjä käskyjä, eli funktioita, joita tarvitaan jonkin tehtävän tekemiseen. Esimerkiksi kokkaukseen tarkoitettuja algoritmeja kutsutaan resepteiksi, Ikea-huonekalujen kokoamisalgoritmeja kutsutaan kokoamisohjeiksi ja musiikin soittamisen algoritmeja nuoteiksi.

Funktiot ovat ohjelman sisäisiä, itsenäisiä osasia. Algoritmin tehtävä on määritellä missä järjestyksessä funktiot suoritetaan. Funktiolla ohjataan kone tekemään jokin asia ja kun kone on kerran oppinut sen, sille annetaan jokin nimi. Esimerkiksi käsky “Pese hampaat” voidaan koostaa funktioksi, joka sisältää toiminnot “Ota hammasharja käteen, kastele harja, laita harjaan tahnaa, harjaa hampaat puhtaaksi ja huuhtele suu ja harja”.

Työohjeet

1. Yhdessä työskenteleminen on tärkeä osa ohjelmointia. Sitä kutsutaan pariohjelmoinniksi. Yhdessä ohjelmoimalla voi auttaa toista ja huomata yhteisiä ja omia virheitä helpommin. Siispä tämä tehtävä työstetään yhdessä parin kanssa.
Opettaja jakaa pareille yhden kuvan rakennuksesta ja tyhjän paperin ohjeiden kirjoitusta varten.

2. Tutki rakennusta ja kirjoita erilliselle paperille tarkat ohjeet rakennuksen piirtämiseen.

3. Opettaja kerää rakennusten kuvat pois ja jakaa jokaiselle tyhjän ruutupaperin.

4. Kirjoitetut ohjeet annetaan kaverille ja kaveri piirtää kyseisen rakennuksen ohjeiden mukaisesti ruutupaperille ilman, että hän on nähnyt alkuperäistä kuvaa.

5. Alkuperäiset kuvat laitetaan yhteisesti esille ja oppilas etsii sen rakennuksen, joka hänen oli tarkoitus piirtää.

Lopuksi

Pohtikaa ohjelmallista ajattelua ja algoritmeja:

1. Keskustelkaa oliko ohjeiden noudattaminen helppoa vai vaikeaa ja mistä se johtui?

2. Poikkesiko piirtämäsi rakennus kuvan rakennuksesta ja jos niin miksi?

3. Pohdi: Ohjelmoinnissa algoritmeja käytetään kun halutaan saada jokin toiminto toistettavaksi. Onko algoritmeista hyötyä arkkitehtuurissa talon suunnittelussa?

Pohtikaa rakennettua ympäristöä:

4. Vertailkaa yhdessä miten rakennusten tyylit eroavat toisistaan.

5. Tutkikaa rakennustaiteen historiaa. Pohdi ja kerro, mitkä ovat piirtämäsi rakennuksen olennaisimmat tyylipiirteet, millaiseen tarkoitukseen rakennus on suunniteltu ja mistä sen voi päätellä.

6. Pohdi: Monet suomalaisen arkkitehtuurin historian tärkeäksi koetuista rakennuksista ovat kirkkoja. Mistä tämä johtuu?

Tutki arkkitehtuurin historiaa

Vinkit tehtävän laajempaan soveltamiseen

  • Voitte halutessanne työstää rakennuksista savityöt.
  • Kuvittele ja kuvita rakennus aivan toiseen ympäristöön esimerkiksi kollaasitekniikkaa hyödyntäen.
  • Tutustukaa tyylisuuntiin tarkemmin, jakakaa tyylisuunnat oppilasryhmien kesken ja pitäkää toisillenne esitelmät rakennusten tyylisuunnista.
Seuraava tehtävä