Sarjakuva ja logo

Ohjelmallisen ajattelu tehtävä

Mitä jos? -sarjakuva

Tässä tehtävässä luodaan monipuolisuutta kuvakerrontaan tutustumalla sarjakuvakerronnan keinoihin piirtäen ja harjoitellaan koodauksen if-lausetta.

Siirry tehtävään

Ohjelmallista ajattelua soveltava tehtävä

Ikioma logo


Tässä tehtävässä suunnitellaan puumerkki, jolla kuvastetaan itseä ja omia mielenkiintoja. Logon tekstuurit suunnitellaan Picassolla ja mallinnetaan Galileilla.

Siirry tehtävään