Muotoilu ja pelisuunnittelu

Ohjelmallisen ajattelu tehtävä

Keksijä

Tässä tehtävässä tutkitaan muotoiltua ympäristöämme ja suunnitellaan tuotteita, joissa hyödynnetään teknologian kykyä lukea tietoa ympäristöstä. Suunniteltaessa täytyy teknologiaymmärryksen lisäksi ottaa huomioon tuotteen käytännöllisyys, esteettisyys, ekologisuus, hinta ja viime kädessä myös kierrätettävyys.

Siirry tehtävään

Ohjelmallista ajattelua soveltava tehtävä

Remixaa peli

Tässä tehtävässä harjoitellaan ymmärtämään loogisia syy-seuraussuhteita muokkaamalla valmiin pelin ominaisuuksia.

Siirry tehtävään